Hvis Vågå var et muslimsk samfunn, hva så

Majoran Vivekananthans innlegg i utrop.no har skapt sterke reaksjoner i media. Jeg er enig med ham i at barn og ungdommer i en gjennomsnittlig muslimsk familie blir bedre overvåket enn i en gjennomsnittlig norsk familie. Dersom den fornærmede jenten i øygardsaken var en muslim ville ikke familien eller lokalsamfunnet gitt rom for Øygards idømte overgrep. Dette betyr likevel ikke at muslimske jenter er bedre beskyttet mot seksuelle overgrep.

Kultur, moral og lovverk blandes

Majoran har kanskje rett i at det finnes forskjeller i hvordan muslimske og norske familier oppdrar barna sine. Norske normer for sosialt samkvem mellom kjønnene skapte i øygardsaken et rom som Øygard kunne utnytte. Slik jeg tolker innlegget mener Majoran at muslimsk kultur beskytter unge jenter bedre mot overgrep, enn i den norske kulturen. Et muslimsk miljø praktiserer strengere normer i hvordan ulike kjønn bør omgås, og de ville sannsynligvis reagert på Sigrid og Øygards forhold til hverandre. Nærmiljøet i Vågå reagerte derimot ikke på Sigrid og Øygards kontakt fordi den øyensynlig var akseptert innenfor normene i norsk kultur. Ut i fra dette perspektivet virker konklusjonen logisk. Problemet er at Majoran drar kultur, moral og lovverk over samme kam, og han glemmer å skille mellom kulturbrudd og lovbrudd.

Seksuelle overgrep, et definisjonsproblem

Øygard ble ikke idømt fengselsstraff fordi han brøt norsk kultur, men fordi han brøt norsk lov. Selv om kulturen spiller med, så er det loven som til syvende og sist definerer hva som betraktes som seksuelle overgrep eller ikke. Nettopp her ligger problemet. Selv om unge jenter i muslimske samfunn tilsynelatende virker mer beskyttet, betyr det ikke at de er mindre utsatt for seksuelle overgrep. Seksuell overgrep defineres nemlig ulik i Norsk og islamsk lovgivning*. I norsk lovgivning er det straffbart for en myndig person å ha seksuelt samkvem med en person under atten år. I islamsk lovgivning er det forbudt med seksuell samkvem utenfor ekteskapet, mens det innenfor ekteskapet det akseptert. Sharialoven skiller mellom inngåelse av ekteskapet og fullbyrdelse av ekteskapet. En ekteskapskontrakt kan inngås i alle aldre, mens i de mest bokstavtroe tolkningene av sharialoven er jentenes seksuelle lavalder ni år. Og nettopp her er det de uhyggelige tallene skjuler seg.

Sharialoven tolkes ulikt, vektlegges ulikt og praktiseres ulikt. Jeg tror de fleste muslimer i Norge vil reagere med avsky mot ideen om å gifte bort en jente på ni år. I dette innlegget ønsker jeg på ingen måte å definere «islamsk» eller «muslimsk kultur». Jeg kan likevel ikke overse de harde faktaene som ligger på bordet. Sharialoven er basert på det som står skrevet i Koranen, muslimenes hellige bok, og praksisen til deres profet, Muhammad. Jentenes ekteskapelige lavalder i sharialoven er ingen tilfeldighet. Muhammed inngikk sitt ekteskap med sin tredje kone Aisha da hun var mellom fem til seks år, og han fullbyrdet ekteskapet det da hun var ni år gammel. Denne lave ekteskapsalderen har dessverre institusjonalisert seg i mange asiatiske, arabiske og afrikanske land(trenden i mange arabiske land går likevel i positiv retning, ifølge en rapport fra Population Reference Bureau, PRB, fra 2005). Denne argumentasjonen brukes også ofte av muslimske lærde som forsvarer praksisen med den lave ekteskapsalderen(blant annet Irans Khomeini* og Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, stormuftien i Saudi Arabia*). Er dette seksuelle overgrep? Nei, sier sharialoven. Ja, sier det norske lovverket.

Så hva ville skjedd dersom Vågå kommune hadde vært i et muslimsk miljø? Hva hvis Øygard hadde vært en muslimsk «drittsekk», slik Majoren så pent skriver? Hva hvis den fornærmede jenten i Øygardsaken hadde vært født i en muslimsk familie? Svaret kommer an på hvilket miljø og hvilken familie det hadde vært snakk om. Det hadde kommet an på tilfeldigheter, akkurat som tilfeldigheter spilte inn for den fornærmede jenten i øygardsaken. Kultur er ikke svart-hvit, slik som loven, det finnes gråsoner. Men i mange asiatiske og arabiske land med lover tuftet på sharialoven ser man at ekteskapelig samvær med en femtenåring gammel jente ikke bare er vanlig, det er også lovlig.

* Når jeg sier islamsk lovgivning, mener jeg sharialoven. Ifølge informasjonskanalen islam.no er sharialoven «Den evige etiske og moralske lov-kode basert på Koranen og Sunnah», sunnah er «profetens(Muhammads, min adm.)praksis, det han sa, gjorde og godkjente.» Jeg er klar over at sharialoven tolkes på ulike måter, og at det finnes uenigheter angående lovens mest bokstavtro tolkning – http://www.islam.no/page1073783430.aspx

* A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However, he should not penetrate vaginally, but sodomising the child is acceptable. If a man does penetrate and damage the child then, he should be responsible for her subsistence all her life. This girl will not count as one of his four permanent wives and the man will not be eligible to marry the girl’s sister… It is better for a girl to marry at such a time when she would begin menstruation at her husband’s house, rather than her father’s home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven. [«Tahrirolvasyleh», fourth edition, Qom, Iran, 1990] –http://www.al-shia.org/html/eng/books/fiqh&usool/islamic-laws/tahrir/index.html

* «It is incorrect to say that it’s not permitted to marry off girls who are 15 and younger,» Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, the kingdom’s grand mufti, said in remarks quoted Wednesday in the regional Al-Hayat newspaper. «A girl aged 10 or 12 can be married. Those who think she’s too young are wrong and they are being unfair to her.»…Late last month, a Saudi judge refused to annul the marriage of an 8-year-old girl to a 47-year-old man…»We hear a lot in the media about the marriage of underage girls,» he said, according to the newspaper. «We should know that Shariah law has not brought injustice to women.» – http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/17/saudi.child.marriage/index.html
Interjuv: http://www.youtube.com/watch?v=F13gtjjDEgE&feature=youtu.be

 

Kilder:

www.islam.no

http://www.prb.org/pdf05/MarriageInArabWorld_Eng.pdf

http://wikiislam.net/wiki/List_of_Muhammads_Wives_and_Concubines

http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age#Asia

http://www.al-shia.org/html/eng/books/fiqh&usool/islamic-laws/tahrir/index.html

Sitater:

«Sharia: «Vegen til vannhullet». Den evige etiske og moralske lov-kode basert på Koranen og Sunnah, basisen av Figh» – http://www.islam.no/page1073783430.aspx

«Sunna: Profetens praksis, det han sa, gjorde og godkjente.» – http://www.islam.no/page1073783430.aspx

«Narrated ‘Ursa: “The Prophet wrote the (marriage contract) with ‘Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death)” – HADITH: Sahih al-Bukari – Volume 7, Book 62, Number 88. – http://www.slideshare.net/fahimaktharullal/shahih-bukhari-english-volume-7

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s